Misa là đối tác về phần mềm kế toán và Hóa đơn điện tử hàng đầu Việt Nam của HT&Ecom. Đặt mua Hóa đơn qua HT&Ecom sẽ được giảm giá 10% ngay, cách thức thực hiện như sau:

  1. Truy cập vào liên kết sau hoặc scan mã QR sau
  2. Nhập mã giới thiệu