Đầu tư sản phẩm

Good money for all Good product for social

Rất mong được thảo luận cùng các Nhà đầu tư về cơ hội hợp tác.

Sản Phẩm

Các sản phẩm dưới đây đang được đầu tư phát triển bởi HT&Ecom và các cổ đông khác.

Logo Nhicher

Nhicher

Nhicher là ứng dụng hẹn hò kiểu mới cho người Việt Nam nói riêng và Á Đông nói chung.

move2store logo

Move2store

Move2store là nền tảng kho hàng kết nối giữa người cần thuê và người cho thuê kho, cùng với dịch vụ cho thuê đồ ở giải đoạn 2.

KOLstuff logo

KOLstuff.com

KOLstuff là nền tảng POD (print-on-demand) cho cộng đồng đưa thiết kế lên các sản phẩm và có gian hàng của riêng mình tự chào bán, cùng kiếm lời.

Tại sao đầu tư

Chúng tôi hiểu muốn đi xa cần đi cùng nhau và 49% của 10 triệu đô hơn nhiều so với 100% của 1 triệu đô.

Xin hãy xem 3 lý do chính tại sao đầu tư cùng HT&Ecom dưới đây.

Hơn 12 năm kinh nghiệm

Từ khi được thành lập cách đây hơn 12 năm bởi anh Trần Hiệp, tới nay HT&Ecom đã phát triển bền vững với đội ngũ nhân viên và khách hàng thường xuyên.

Không chỉ mind-set kỹ thuật

Chúng tôi không chỉ có mind-set về kỹ thuật mà cả kinh doanh, thị trường. Chúng tôi thực tế và sáng tạo.

Nhân sự là Tất cả

Chúng tôi là một tập thể mạnh với mỗi cá nhân có một thế mạnh khác nhau, tranh luận vì tập thể chung cùng phát triển.