Cukcuk là phần mềm quản lý nhà hàng số 1 Việt Nam hiện nay.