Edutainment là gì và tại sao là “trend” của giáo dục đào tạo

Nếu bạn có kiến thức tiếng Anh, khi nghe từ Edutainment bạn sẽ biết ngay nó được ghép từ Edu-cation (giáo dục) và Enter-tainment (giải trí). Edutainment có thể tạm dịch là Giáo dục giải trí – một phương pháp đào tạo mới rất hiệu quả không chỉ cho trẻ nhỏ mà cả người lớn. […]