Giới thiệu về hệ sinh thái sản phẩm cho ngành giáo dục của HTECOM

Bên cạnh mảng dịch vụ thuê ngoài về công nghệ thông tin, phần mềm, truyền thông đã phát triển 15 năm qua, từ đầu năm 2022, công ty CP công nghệ HTECOM đã tập trung xây dựng sản phẩm cho các tổ chức giáo dục bao gồm trường đại học, trường phổ thông và trung […]

Edutainment là gì và tại sao là “trend” của giáo dục đào tạo

Nếu bạn có kiến thức tiếng Anh, khi nghe từ Edutainment bạn sẽ biết ngay nó được ghép từ Edu-cation (giáo dục) và Enter-tainment (giải trí). Edutainment có thể tạm dịch là Giáo dục giải trí – một phương pháp đào tạo mới rất hiệu quả không chỉ cho trẻ nhỏ mà cả người lớn. […]