Tuyển dụng 01 nhân viên IT tổng hợp

I/ Thông tin chung Vị trí Nhân viên IT Bộ phận Kỹ thuật Thời gian là việc Theo quy định công ty Quản lý trực tiếp Trưởng phòng kỹ thuật II/ Mục đích công việc Cập nhật nội dung, backup dữ liệu, sửa lỗi phần mềm và mạng. III/ Nhiệm vụ Quản trị website và […]