Chiến dịch hashtag và lợi ích

Nếu bạn đang tìm kiếm một ý tưởng chiến dịch mới để giúp tăng mức độ tương tác và nhận thức về thương hiệu trên phương tiện truyền thông xã hội, chúng tôi có một chiến thuật tuyệt vời để bạn thử: chiến dịch sử dụng thẻ hashtag. Chiến dịch Hashtag ( chiến dịch sử […]