What is Citizen developer – Lập trình viên thế hệ Không cần code

Nhờ vào những tiến bộ trong công nghệ, ngay cả khi bạn không có kỹ thì vẫn có thể đảm nhiệm vai trò là người phát triển phần mềm. Thuật ngữ mới được đặt ra cho những người này là: các nhà phát triển “công dân” – citizen developer. 1. Citizen developer là gì? Có […]