6 cách giúp doanh nghiệp hạn chế thiệt hại do COVID

COVID đã gây ảnh hưởng nặng nề tới các doanh nghiệp từ đầu năm 2020 cho tới nay. Tùy từng loại hình doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh mà thiệt hại do COVID ảnh hưởng tới doanh nghiệp sẽ khác nhau. Tuy nhiên với bất cứ công ty nào, 6 cách sau sẽ giúp […]