Giải pháp Công nghệ AI cho Giáo dục, Nghiên cứu, Giảng dạy

Giải pháp công nghệ AI cho giáo dục của HT&Ecom sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp các giảng viên, nghiên cứu sinh tiết kiệm thời gian và chi phí thông qua các công cụ: Chuyển đổi văn bản sang audio, rất hữu ích cho giảng dạy trực tuyến. Chuyển đổi audio/voice sang văn […]