Growth Hacking là gì? 5 ví dụ điển hình về Growth Hacking

Growth Hacking mới phát triển ở Việt Nam, do vậy các tài liệu tiếng Việt về Growth Hacking không nhiều. Điều này đã gây trở ngại cho việc ứng dụng chúng vào các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy Growth Hacking là gì? Có giống với Marketing không? Growth Hacking mà doanh nghiệp lớn trên […]