Học lập trình giờ có muộn không khi đã làm nghề khác

Đây là tâm sự và chia sẻ của bạn Nguyễn Ngọc Duy Luân, một moderator có tiếng trên diễn đàn công nghệ tinhte.vn, đồng thời cũng là một coder – lập trình viên. Học lập trình là luôn cần thiết, kể cả khi bạn không theo ngành tech Bạn làm tài chính, bạn làm kế […]