MVP là gì? Ý nghĩa của MVP trong Lean Startup?

MVP là từ viết tắt của Minimum Viable Product, tạm dịch là sản phẩm khả thi tối thiểu.Trong phát triển ứng dụng di động, MVP là một phiên bản rút gọn của một ứng dụng, thường được phát hành ra thị trường trước khi ra mắt chính thức ứng dụng.Tuy nhiên một MVP chất lượng cần phải […]