Thấy gì từ mâu thuẫn giữa Apple với Facebook hiện tại

1. Nguyên nhân của mâu thuẫn giữa Facebook và Apple Đương nhiên không phải là ghét bỏ nhau mà vì lợi ích tiền bạc và vị thế cạnh tranh của cả 2 bên trước miếng mồi béo bở là Quảng cáo. Tất cả các lý do khác đều không hợp lý. Xuất phát từ mâu […]