Content hay cho quảng cáo truyền thông tuyển sinh

Hiện đang là thời gian cao điểm tuyển sinh, các trường ngoài công lập đang cạnh tranh chạy quảng cáo online để truyền thông tuyển sinh, hầu hết là kênh Facebook. Dưới đây là một số nội dung quảng cáo hiệu quả được HTECOM đưa ra khung, quý khách có thể tham khảo để tuyển […]