Mười điều răn của Chúa về marketing thời đại sau dịch COVID-19

Tên tiếng Anh: 10 Truths About Marketing After the Pandemic (Bản dịch rất hay của anh Trần Vũ Hoài). Cuối tuần dịch tặng các bạn bài của Janet Balis (Earnst & Young), tư vấn của Sáng kiến Digital trường quản trị kinh doanh Harvard Business School … đăng trên tạp chí Harvard Business Review tháng […]