Khởi nghiệp sướng hay khổ

Đây là một góc nhìn khá tinh tế của một bạn trẻ trên Facebook về khởi nghiệp, nó hoàn toàn khác so với suy nghĩ của nhiều bạn trẻ là “bỏ ra làm ngoài để được tự do về thời gian”. Tuy nhiên, sự thực nếu bạn muốn khởi nghiệp thành công, bạn phải là […]