Chuyển nhượng tên miền aqua.vn

Tên miền aqua.vn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của công ty HTECOM từ năm 2009. Hiện nay chúng tôi không còn nhu cầu sử dụng nữa và muốn cho thuê hoặc chuyển nhượng tên miền này. Tên miền rất ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với các thương hiệu bắt đầu bằng Aqua […]