HTECOM tuyển dụng vị trí Tester

I. Thông tin chung Vị trí Tester Bộ phận Kỹ thuật Thời gian làm việc Theo quy định công ty Quản lý trực tiếp Trưởng phòng kỹ thuật II/ Nhiệm vụ -Lập test plan và test case, chuẩn bị dữ liệu test Xác định được phạm vi và mục đích của việc test Xác định […]