Cách thu hút người đăng ký kênh YouTube: mẹo, nguồn cảm hứng

Với hơn 2 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng trên nền tảng Youtube. Điều này nói lên rằng, sự cạnh tranh trên nền tảng này rất khốc liệt và việc xây dựng một cộng đồng người xem tận tâm và người đăng ký kênh youtube không phải ngẫu nhiên xảy ra. Điều này đặc […]