Có phải No code tức là không cần có chút kiến thức gì vẫn có thể tạo ra được website, web application hay app Android, iOS? Chắc chắn là không! Đây là một số kỹ năng và kiến thức bạn cần có để có thể tạo ra một website hay ứng dụng, hay còn gọi là một Citizen Developer.

citizen developer

Data modelling

Hiểu đơn giản về Data modelling là một đối tượng, ví dụ như 1 chiếc cốc (ly) sứ có những đặc điểm mô tả nào, và những trường mô tả đó như màu sắc, kích thước, dung tích thì liên quan gì tới một đối tượng khác là tờ Báo giá. Tương tự vậy trong phát triển phần mềm, một user cần có tối thiểu như username, password, avatar, email; và dữ liệu user đó sẽ liên kết với các hành động như đăng nhập thì sẽ dẫn tới đối tượng nào tiếp theo.

Data modelling rất dễ dàng nếu bạn có tư duy logic tốt hoặc có người hướng dẫn. HT&Ecom sẽ có các khóa học No code dành cho các bạn muốn tạo ra các website, ứng dụng nhưng không biết về lập trình.

Thiết kế

Thiết kế ở đây không cần bạn phải biết Adobe Photoshop hay Illustrator, mà cần tư duy về UX (trải nghiệm người dùng) và UI (giao diện) để bạn sắp xếp, kéo thả các trường thông tin cho phù hợp. Ngoài ra thẩm mỹ cùng sẽ giúp bạn tạo ra một sản phẩm đẹp hơn, dù là MVP hay sản phẩm hoàn thiện cũng cần đẹp để thu hút người dùng phải không nào?

Kết

Để tạo ra ứng dụng, website trọn vẹn hay tối thiểu (MVP), giờ đây bạn không cần biết code, tuy nhiên bạn cần có tư duy về data modelling và design. Nếu bạn không có cả 2 thì chúng tôi vẫn có 2 cách sau:

  1. Bạn thuê dịch vụ MVP của HT&Ecom để thử nghiệm ý tưởng
  2. Bạn tham gia 1 khóa học của HT&Ecom về No code
Print Friendly, PDF & Email

Post Tags :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết được thực hiện bởi HTECOM AI. Hãy chat với tôi nếu cần hỗ trợ nhé.

Tin mới nhất