Định hướng phát triển của HTECOM năm 2022

Năm 2021 sắp khép lại mở ra năm 2022 đầy hứa hẹn đột phá, so với năm 2020, HTECOM đã tăng gấp 3 doanh thu trong năm nay và sẽ gấp 2.5 lần trong năm 2022. Định hướng phát triển năm 2022 HTECOM sẽ tập trung vào các sản phẩm công nghệ bao gồm lập […]