Đại học và Trường đại học khác nhau ở đâu?

Gần đây trên các phương tiện truyền thông đều đưa tin việc trường đại học Bách Khoa Hà Nội được chuyển thành Đại học Bách Khoa Hà Nội và gây nhiều tranh luận trái chiều, nhất là với người dân không am hiểu về cơ cấu tổ chức giáo dục. HTECOM xin làm rõ một […]