Đầu tư gì năm 2021: chắc chắn là Công nghệ thông tin

Đầu tư gì năm 2021 là câu hỏi lớn trong tình cảnh dịch bệnh nhìn đâu cũng thấy nhiều rủi ro. Công nghệ thông tin là lĩnh vực ít chịu ảnh hưởng của covid-19, có biên độ lợi nhuận cao và tiềm năng phát triển lớn trong tương lai. Nếu bạn có kiến thức về […]