12 giải pháp CRM tốt nhất cho ngành giáo dục

Phát triển các mối quan hệ lâu dài, có ý nghĩa với học sinh và gia đình là một trong những trụ cột nền tảng mà mọi cơ sở giáo dục đều đạt được thành công. Với giải pháp Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) , ngành giáo dục có thể sử dụng một […]