Bạn cần có gì để phát triển một web / app No code

Có phải No code tức là không cần có chút kiến thức gì vẫn có thể tạo ra được website, web application hay app Android, iOS? Chắc chắn là không! Đây là một số kỹ năng và kiến thức bạn cần có để có thể tạo ra một website hay ứng dụng, hay còn gọi […]