Facebook sẽ bắt đầu đào tạo AI bằng cách sử dụng các bài đăng công khai của người dùng từ ngày 26 tháng 6 năm 2024. Điều này có nghĩa là mọi nội dung công khai mà người dùng chia sẻ trên nền tảng này, bao gồm bài viết, hình ảnh, video và các loại nội dung khác, sẽ được Meta, công ty mẹ của Facebook, thu thập và phân tích.

Đào tạo AI

Dữ liệu công khai trên Facebook sẽ hỗ trợ đào tạo AI từ tháng 6

Điều này có nghĩa là mọi bài viết, hình ảnh, video và các loại nội dung công khai khác mà người dùng chia sẻ trên nền tảng này đều có thể được Meta thu thập và phân tích. Mục đích của việc thu thập và phân tích này là để phát triển và nâng cao khả năng của các hệ thống trí tuệ nhân tạo Meta (AI), giúp các dịch vụ mà Meta cung cấp trở nên thông minh hơn và có khả năng phục vụ người dùng hiệu quả hơn. Ví dụ, các hệ thống AI có thể học hỏi từ các nội dung công khai này để cải thiện khả năng nhận diện hình ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, và cung cấp các gợi ý cá nhân hóa chính xác hơn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những thay đổi này không áp dụng cho các tin nhắn riêng tư giữa người dùng. Các cuộc trò chuyện cá nhân, dù là qua tin nhắn trực tiếp hay các nền tảng nhắn tin khác của Meta, sẽ vẫn được bảo mật và không bị sử dụng cho mục đích đào tạo hoặc cải thiện các hệ thống AI. Điều này đảm bảo rằng sự riêng tư của người dùng trong các tương tác cá nhân được duy trì và bảo vệ.

Từ chối việc thu thập dữ liệu bởi Meta

Từ chối việc thu thập dữ liệu bởi Meta

Người dùng có thể từ chối việc thu thập dữ liệu này của Meta, tuy nhiên, quá trình từ chối không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Để thực hiện việc từ chối, người dùng phải tuân theo một số bước phức tạp và có thể phải truy cập vào các tùy chọn cài đặt bảo mật cụ thể trong tài khoản của họ. Việc này có thể bao gồm việc tìm hiểu các điều khoản và điều kiện mới, điều chỉnh các thiết lập quyền riêng tư, và có thể phải liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Meta để xác nhận yêu cầu từ chối. Sự phức tạp trong quy trình này có thể làm nản lòng nhiều người dùng, khiến họ khó khăn trong việc thực hiện quyền từ chối của mình đối với việc thu thập dữ liệu công khai nhằm mục đích cải thiện dịch vụ AI của Facebook.

Nếu bạn muốn từ chối việc thu thập dữ liệu này của Meta, trước tiên hãy truy cập trang trợ giúp của Facebook. Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy các hướng dẫn chi tiết về cách điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư để ngăn chặn việc sử dụng dữ liệu công khai của bạn cho mục đích đào tạo AI. Các bước có thể bao gồm việc điều hướng đến các tùy chọn cài đặt tài khoản, điều chỉnh các thiết lập liên quan đến dữ liệu công khai và thực hiện xác nhận từ chối thông qua một số bước xác minh bổ sung.

Việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn và hiểu biết về các tùy chọn bảo mật, nhưng sẽ giúp bạn duy trì quyền kiểm soát đối với thông tin cá nhân của mình trên nền tảng này.

Hướng dẫn chi tiết

Sau khi truy cập trang trợ giúp, hãy nhấp vào phần có nội dung (sẽ xuất hiện tùy theo thị trường và thời điểm áp dụng đào tạo AI) “I want to object to or restrict the processing of my personal information from third parties used for building and improving AI at Meta” – “Tôi muốn phản đối hoặc hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của tôi từ các bên thứ ba được sử dụng để xây dựng và cải thiện AI tại Meta.”

Thao tác này sẽ đưa bạn đến các hướng dẫn cụ thể hơn về cách thức từ chối hoặc hạn chế việc Meta sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích liên quan đến AI. Các bước có thể bao gồm việc điều hướng đến các tùy chọn cài đặt tài khoản, điều chỉnh các thiết lập liên quan đến dữ liệu công khai và thực hiện xác nhận từ chối thông qua một số bước xác minh bổ sung. Việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn và hiểu biết về các tùy chọn bảo mật, nhưng sẽ giúp bạn duy trì quyền kiểm soát đối với thông tin cá nhân của mình trên nền tảng này.

Tiếp theo, bạn sẽ cần điền các thông tin bao gồm quốc gia cư trú, tên, họ và địa chỉ email của bạn. Ngoài ra, để hoàn tất quá trình này, bạn còn phải cung cấp ảnh chụp màn hình chứng minh thông tin cá nhân của bạn xuất hiện trong phản hồi từ một trong các mô hình AI của Meta. Điều này có thể yêu cầu bạn phải thực hiện một số bước tìm kiếm và ghi nhận lại bằng chứng về việc sử dụng thông tin cá nhân của mình bởi các hệ thống AI của Meta.

Quá trình này, mặc dù phức tạp và tốn thời gian, sẽ giúp bạn bảo vệ quyền riêng tư của mình và đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn không bị sử dụng cho các mục đích mà bạn không đồng ý.

Print Friendly, PDF & Email

Post Tags :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết được thực hiện bởi HTECOM AI. Hãy chat với tôi nếu cần hỗ trợ nhé.

Tin mới nhất