So sánh Bing Chat AI vs ChatGPT vs Google Bard

Đến thời điểm hiện tại đã có 3 ứng dụng Chat AI được các ông lớn cho sử dụng. ChatGPT gây được tiếng vang lớn nhất, Bing Chat về cơ bản là ChatGPT nhưng được đào tạo riêng theo chuẩn của Microsoft và có khả năng cập nhật thời sự đến thời điểm hiện tại […]

ChatGPT-4 là gì và có thể dùng thử ở đâu?

Như vậy là OpenAI đã chính thức cho ra mắt bộ ngôn ngữ AI GPT-4 cho các ứng dụng AI, bộ công cụ đứng sau ChatGPT mà chúng ta đã dùng rất nhiều trong thời gian gần đây. Microsoft cũng chính thức công bố ngôn ngữ mà Bing Search đang thử nghiệm mấy tuần này […]

Nâng cao sức mạnh ChatGPT bằng các tính năng tiện ích

Những tiện ích để cải thiện, nâng cấp ChatGPT gồm các tính năng như tự động hóa các câu trả lời, cải thiện chính tả và nâng cao khả năng tìm kiếm thông tin. Với sự trợ giúp của các tính năng tiện ích này, ChatGPT có thể cung cấp cho người dùng các câu […]