Ứng dụng gamification để làm bài giảng sinh động hơn

Gamification là khái niệm game hóa các hoạt động theo mô hình trò chơi để làm cho hoạt động đó trở nên hấp dẫn hơn, tăng tính tương tác của những người tham gia vào hoạt động đó. Là doanh nghiệp đi đầu trong việc áp dụng gamification vào giáo dục, HTECOM đã tích hợp […]

Giới thiệu về hệ sinh thái sản phẩm cho ngành giáo dục của HTECOM

Bên cạnh mảng dịch vụ thuê ngoài về công nghệ thông tin, phần mềm, truyền thông đã phát triển 15 năm qua, từ đầu năm 2022, công ty CP công nghệ HTECOM đã tập trung xây dựng sản phẩm cho các tổ chức giáo dục bao gồm trường đại học, trường phổ thông và trung […]

Edutainment là gì và tại sao là “trend” của giáo dục đào tạo

Nếu bạn có kiến thức tiếng Anh, khi nghe từ Edutainment bạn sẽ biết ngay nó được ghép từ Edu-cation (giáo dục) và Enter-tainment (giải trí). Vậy Edutainment là gì? Edutainment có thể tạm dịch là Giáo dục giải trí – một phương pháp đào tạo mới rất hiệu quả không chỉ cho trẻ nhỏ […]

Giải pháp Công nghệ AI cho Giáo dục, Nghiên cứu, Giảng dạy

Giải pháp công nghệ AI cho giáo dục của HT&Ecom sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp các giảng viên, nghiên cứu sinh tiết kiệm thời gian và chi phí thông qua các công cụ: Chuyển đổi văn bản sang audio, rất hữu ích cho giảng dạy trực tuyến. Chuyển đổi audio/voice sang văn […]